Jaarverslag 2020 cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

In 2020 trad de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Volgens deze wet moet het voor mensen met een verstandelijke beperking altijd mogelijk zijn een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is het mogelijk betere ondersteuning te geven aan cliënten en hun naasten in hun rechtspositie rondom onvrijwillige zorg.

Er zijn vier aanbieders van cliëntvertrouwenspersonen (CVP) Wet zorg en dwang: Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem. Onlangs hebben zij hun gezamenlijk jaarverslag 2020 gepubliceerd.

In dit bericht vindt u een link naar het jaarverslag.

Bron: het LSR