Medezeggenschap

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is bepaald dat iedere Zorginstelling in Nederland een cliëntenraad moet hebben. Vraagraak faciliteert en ondersteunt deze Centrale, lokale  Cliënten- en verwantenraden en familieverenigingen.