Cursussen

VraagRaak biedt verschillende mogelijkheden aan t.a.v. deskundigheidsbevordering.

Workshops
Eenmalige bijeenkomst van 2 tot 3 uur over een bepaald thema. Een workshops wordt minstens eenmaal per jaar aangeboden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de workshop op locatie te organiseren. Sommige workshops zijn ook geschikt om tijdens een bijeenkomst met uw achterban te bespreken, tijdens bv. een algemene ledenvergadering of jaarlijkse bijeenkomst met de achterban. Hier vindt u ons workshopaanbod.  Zie de agenda voor centraal geplande workshops in 2019 voor cliënten-en verwantenraden.

Cursussen
Een cursus beslaat een of twee dagdelen van max. 4 uur en maximaal 2 dagdelen verdeeld over bv. 2 tot 3 weken. Een cursus wordt minstens twee maal per jaar centraal aangeboden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de cursus op locatie te organiseren. Hier vindt u ons cursusaanbod.

Training
Een training bestaat uit meerdere dagdelen (bv. 3 bijeenkomsten) steeds om de twee weken. Hier vindt u ons trainingsaanbod. Een training wordt minstens eenmaal per jaar centraal aangeboden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de training op locatie te organiseren.

Coaching, trajectbegeleiding e.d.
Voor coaching/ procesbegeleiding worden afspraken op maat gemaakt. De cursus/training kan op een centrale plek worden georganiseerd of voor een bepaalde cliënten/verwantenraad of familievereniging op locatie plaats vinden. Coaching en procesbegeleiding vindt altijd op locatie plaats.

Workshops

 1. Cliëntenraad en vernieuwde Wmcz 2018
 2. Cliëntenraad en zorginkoop (Wlz)
 3. De rol van de cliëntenraad/ verwantenraad en het vernieuwend kwaliteitskader
 4. De rol van de clientenraad en de nieuwe wet Zorg & Dwang per 2020
 5. Goed voorbereid het ondersteuningsplan bespreken
 6. Drie weten meer
 7. Meet and Greet
 8. Doe-workshop: welke rollen heb jij?
 9. Cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen

Cursussen

 1. Nieuw in de cliënten/ verwantenraad
 2. Hoe krijg jij het voor elkaar?