Cursussen

VraagRaak biedt verschillende mogelijkheden aan om uw deskundigheid te bevorderen.

Workshops
Eenmalige bijeenkomst van 2 tot 3 uur over een bepaald thema.  De cursus kan plaatsvinden  in ons kantoor in Houten (centraal). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de workshop op locatie te organiseren. Sommige workshops zijn ook geschikt om tijdens een bijeenkomst met uw achterban te bespreken, tijdens bijvoorbeeld een algemene ledenvergadering of tijdens een jaarlijkse bijeenkomst met de achterban. Hier vindt u ons workshopaanbod.  Zie de agenda voor al geplande workshops voor cliënten-en verwantenraden.

Cursussen
Een cursus beslaat een of twee dagdelen van maximaal 4 uur en maximaal 2 dagdelen verdeeld over bijvoorbeeld 2 tot 3 weken. De cursus kan plaatsvinden  in ons kantoor in Houten (centraal). Ook bestaat de mogelijkheid om de cursus op locatie te organiseren. 

Training
Een training bestaat uit meerdere dagdelen (bijvoorbeeld 3 ) steeds om de twee weken. Hier vindt u ons trainingsaanbod. De cursus kan plaatsvinden  in ons kantoor in Houten (centraal). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de training op locatie te organiseren.

Coaching, trajectbegeleiding en procesbegeleiding
Voor coaching, traject en procesbegeleiding worden afspraken op maat gemaakt. De cursus/training kan op een centrale plek worden georganiseerd of voor een bepaalde cliënten/verwantenraad of familievereniging op locatie plaatsvinden.
Coaching en procesbegeleiding vindt altijd op locatie plaats.

Workshops en trainingen en cursussen

 1. Cliëntenraad en vernieuwde Wmcz 
 2. Cliëntenraad en zorginkoop (Wlz)
 3. De rol van de cliëntenraad/ verwantenraad en het vernieuwend kwaliteitskompas
 4. De rol van de cliëntenraad en de Wet zorg en dwang
 5. Contact met de achterban
 6. Goed voorbereid het ondersteuningsplan bespreken
 7. Drie weten meer
 8. Meet and Greet
 9. Doe-workshop: welke rollen heb jij?
 10. Cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen
 11. Inspraak in de vernieuwde Wmcz
 12. Wat is de rol van de ambtelijk secretaris
 13. Nieuw in de cliënten/ verwantenraad
 14. Hoe krijg jij het voor elkaar?

Vragen of meer informatie?

Mail naar vraagraak@kansplus.nl of bel met 030-2363744