De rol van de cliëntenraad/verwantenraad en het Kwaliteitskompas

Sinds 2023 is er het Kwaliteitskompas. Dit vervangt het kwaliteitskader.

Doelstelling:
De deelnemers zijn na het volgen van de workshop

 • op de hoogte van het kwaliteitskompas
 • zich bewust van hun rol als cliëntenraad t.a.v. het proces rondom het kwaliteitskompas
 • in staat het kwaliteitsrapport met elkaar te bespreken en voor te bereiden t.b.v. het gesprek met de bestuurder\zijn geïnformeerd over bv. de checklist voor cliëntenraden, en andere hulpmiddelen voor cliëntenraden
 • geïnspireerd en toegerust om vanuit gezamenlijk inspanningen te verrichten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De volgende vragen komen tijdens deze workshop aan de orde:

 • Welke rol heeft de cliëntenraad.
 • Hoe vul je die rol in?
 • Welke voorwaarden zijn nodig?
 • Bespreken van voorbeelden/ casus.
 • Hoe bespreek je het kwaliteitsrapport als cliëntenraad?
 • Waar let je op, maar ook hoe bereid je je voor op het gesprek met de Raad van bestuur/ bestuurder?
 • Wat is een externe visitatie?
 • Welke rol kan de cliëntenraad spelen bij een externe visitatie?
 • Ook zal gesproken worden over het kwaliteitsrapport in relatie tot het zorgkantoor en de inspectie.

Aantal dagdelen: 1

Doelgroep:
Leden van (Centrale) Cliënten en-verwantenraden van gehandicaptenorganisaties, Ambtelijke secretarissen of ondersteuners van cliëntenraden.

Centraal en/of op locatie:
Op verzoek kan de workshops op locatie worden gegeven. Datum en tijdstip worden in afstemming met inleider vastgesteld.

Kosten:

Centraal georganiseerde workshop:
Inclusief cursusmateriaal, locatie en lunch/ broodjes. Reiskosten zijn voor eigen rekening.
€ 130,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij Vraagraak en € 250,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden.

Aantal deelnemers:
minimaal 6 deelnemers maximaal 12 deelnemers.

Kosten op locatie:
€ 380,00 plus reiskosten (0,30 per km vanuit Houten) cursusleider voor bij Vraagraak aangesloten cliëntenraden en € 520,00 plus reiskosten (€ 0,30 per km vanuit Houten) cursusleider voor niet aangesloten cliëntenraden. De organisatie zorgt voor vergaderruimte/ koffie en thee en benodigde audiovisuele apparatuur zoals een beamer. Aantal cursisten minimaal 6 maximaal 15.

Aantal cursistenminimaal 8 maximaal 20.

Cursusleider: Dorien Kloosterman