Ondersteuning en Advies

Wij bieden:

 • Een interactieve website: met duidelijke informatie en het laatste nieuws.
 • Een landelijk adviescentrum waar u vragen kunt stellen. Een aantal ervaringsdeskundigen dus (oud) cliëntenraadsleden staat u graag te woord. Het Kennis- en adviescentrum is bereikbaar via advies@kansplus.nl of telefonisch van maandag t/m donderdag van 10.00-12.00 uur op nummer 030-2363 750.
 • Een adviesgroep leden van cliëntenraden en familieverenigingen vormen een adviesgroep en adviseren de medewerkers van Vraagraak.
 • Nieuwsbrieven en magazines over actuele ontwikkelingen, thema’s en achtergronden.
 • Symposia en bijeenkomsten: met actuele onderwerpen, goede sprekers, discussiemogelijkheid en uitgebreid netwerken.
 • Workshops: met een interactief karakter, waar onderwerpen die van belang zijn voor het functioneren van de (centrale) cliëntenraad zoals bijvoorbeeld  ‘regel en wetgeving’ of ‘communicatie met de achterban’ breed worden behandeld.
 • Cursussen: verzorgd door deskundige, erkende trainers. De trainers die de kennis overdragen zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn allemaal expert op hun vakgebied. Zij bepalen samen met u de inhoud en maken de cursus op maat.
 • Inhuur externe ondersteuning of ambtelijk secretariaat
 • Advies, ondersteuning of bemiddeling: bij adviesaanvragen over belangrijke veranderingen of bij onenigheid of geschillen. Kijk eens bij onze veel gestelde vragen naar enkele voorbeelden.

Vraagraak kan cliënten- verwantenraden en familieverenigingen adviseren hoe om te gaan met:

 • De achterban
 • Adviesaanvragen
 • Begrotingen
 • Beleidsstukken
 • Contact met de achterban
 • Enquêterecht
 • Ethische vraagstukken
 • Financiële verslagen
 • Fusies/reorganisaties/organisatieveranderingen
 • Huishoudelijke reglementen
 • Interne en externe communicatie
 • Jaarplannen
 • Jaarverslagen
 • Juridische stappen
 • Klachtenprocedures
 • Kwaliteit van de medezeggenschap
 • Kwaliteit vanuit cliëntenperspectief
 • Kwaliteitskader
 • Ontwikkelingen in de langdurige zorg
 • Oprichten cliënten/ verwantenraad of familievereniging
 • Positie en positionering
 • Profilering van medezeggenschap
 • Rechten en Plichten
 • Regel en Wetgeving
 • Samenwerking met de Bestuurder/Raad van Bestuur
 • Samenwerking met de Ondernemingsraad
 • Samenwerking Raad van Toezicht
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Statuten
 • Werven van nieuwe leden voor cliëntenraden

Vraagraak biedt de volgende mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering

Tijdelijke Ondersteuning

Soms is er vraag naar periodieke ondersteuning in de vorm van een onafhankelijk voorzitter, een mediator of een procesbegeleider  Ook  deze ondersteuning kunnen wij bieden. Vraag vrijblijvend een gesprek aan.