Familieverenigingen

Familievereniging
Een familievereniging bestaat uit familieleden van mensen die zorg krijgen van dezelfde instelling.
Familie dat kunnen ouders zijn, maar ook broers en zussen en andere wettelijke vertegenwoordigers.
Steeds meer instellingen hebben een familievereniging. Het is een belangrijke vorm van medezeggenschap in instellingen geworden.

Waarom een familievereniging?
Families van cliënten willen vaak met elkaar optrekken. Ze denken dat ze elkaar kunnen versterken. En dat is ook meestal zo. Zij kunnen dan een familievereniging oprichten. De families zijn de leden van de vereniging. Een familievereniging is niet wettelijk verplicht. En daarom is ook niet vastgelegd waar de familievereniging over gaat. Dat bepaalt de vereniging zelf.

 

De visie en missie van familieverenigingen kunnen dus verschillen. Maar in het algemeen hebben familieverenigingen de volgende doelen:

  • De  familievereniging vertegenwoordigt de families en behartigt hun belangen. Bijvoorbeeld in gesprekken met de zorginstelling. En in gesprekken met de cliëntenraad.
  • De familievereniging verbindt de families. In de vereniging kunnen ze elkaar ontmoeten.  Tijdens bijeenkomsten. Maar ook bijvoorbeeld op een website. Via Facebook of per mail.
  • De families die lid zijn van de familievereniging krijgen via de vereniging veel informatie. En ze wisselen onderling informatie en ervaringen uit.