Over VraagRaak

VraagRaak is het steunpunt collectieve medezeggenschap in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. VraagRaak wil er voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen over dingen die belangrijk zijn in hun leven. Dat zij meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan.

VraagRaak ondersteunt cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen bij alle vormen van collectieve medezeggenschap voor mensen die gebruik maken van zorg vanuit de Wlz (wet langdurige zorg). Daarbij is de Wet Medezeggenschap voor Cliënten Zorginstellingen, oftewel de WMCZ een belangrijk uitgangspunt.