Externe ondersteuning, ambtelijk secretaris

Een zorginstelling is verantwoordelijk voor het kunnen bestaan en functioneren van een cliëntenraad. Dit staat in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Ook personele ondersteuning valt hieronder. Maar meer staat er niet. Secretaresse, ambtelijk secretaris, koffiejuffrouw, coach, vraagbaak? Wat doet een ondersteuner van de cliëntenraad precies? Veel cliëntenraden en hun ondersteuners worstelen met deze vraag. Richtlijnen als profiel, aantal uren, functiebeschrijving, professionaliteit en onafhankelijkheid ontbreken. Vraagraak kan (tijdelijk of meer structureel ondersteuning op locatie bieden. Sinds 2019 bieden wij de mogelijkheid om externe ondersteuner in te huren. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van een ambtelijk secretaris.

Voor coaching/ procesbegeleiding worden afspraken op maat gemaakt. Coaching en procesbegeleiding vindt altijd op locatie plaats. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij luisteren graag naar uw wensen en kunnen op basis van uw wensen een offerte opstellen.