Workshop 5: Contact met de achterban

Voor cliëntenraden is het contact met de achterban noodzakelijk. In deze workshop gaan we in op mogelijkheden om het contact met de achterban te verstevigen.

Doelstelling:
U kent de rechten, bevoegdheden en plichten van de cliënten-/ verwantenraad volgens relevante wetgeving. Wij gaan daarin ook in op datgene wat de nieuwe Wmcz aangeeft over het contact met de achterban, het enquêterecht en andere mogelijkheden.

Aantal dagdelen: 1

Doelgroep:
Cliëntenraadsleden van lokale en centrale cliëntenraden

Centraal en/of locatie:
Op verzoek kan de cursus op locatie worden gegeven. Data en tijdstippen worden in afstemming met de trainer vastgesteld.

Inhoud cursus:

  • Hoe verstrek het contact met de achterban? Welke communicatiemiddelen kunnen gebruikt worden?
  • Hoe betrek je de achterban bij de cliëntenraad?
  • Hoe informeer je de achterban?

Kosten centraal georganiseerde cursus:
Workshop inclusief cursusmateriaal, locatie en lunch/ broodjes. Reiskosten zijn voor eigen rekening.
€ 130,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij Vraagraak en € 250,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden. Minimaal 6 deelnemers, maximaal 15 deelnemers.

Kosten cursus op locatie:
€ 380,00 plus reiskosten (0,30 per km vanuit Houten) cursusleider voor bij Vraagraak aangesloten cliëntenraden en € 520,00 plus reiskosten (€ 0,30 per km vanuit Houten) cursusleider voor niet aangesloten cliëntenraden. De organisatie zorgt voor vergaderruimte/ koffie en thee en benodigde audiovisuele apparatuur zoals een beamer. Aantal cursisten minimaal 6 maximaal 15.

Cursusleider: Dorien Kloosterman