Nieuw in de cliënten- en verwantenraad

‘Nieuw in de cliënten-en verwantenraad’ is een cursus bestaande uit 2 dagdelen voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. U wordt geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

Doelstelling
U kent de rechten, bevoegdheden en plichten van de cliënten- verwantenraad volgens relevante wetgeving. U heeft kennis van de verschillende vergadertechnieken en besluitvorming, rol van verschillende partijen. U weet hoe u de wet kunt toe passen in de praktijk en wat er nodig is om goed samen te werken met de bestuurder/manager. U heeft tips en ideeën uitgewisseld over het contact met de achterban.

Aantal dagdelen
2 (twee bijeenkomsten in drie weken)

Doelgroep
nieuwe cliëntenraadsleden lokale en centrale cliëntenraadsleden en cliëntenraadsleden die behoefte hebben aan een opfriscursus.

Centraal en/of locatie
Op verzoek kan de cursus op locatie worden gegeven. Data en tijdstippen worden in afstemming met de trainer vastgesteld.

Inhoud cursus
Achtergrond Wmcz
Kerntaak en werkwijze van de CR
Actief en passief informatierecht
Overlegrecht
Medezeggenschap en participatie: ontwikkelingen in het veld
Het advies- en instemmingsrecht
De vergadercyclus van een cliëntenraad.
Fasen van het besluitvormingsproces.
De rol van voorzitter, secretaris en CR-leden.
De optimale voorbereiding op de overlegvergadering
Contact met de achterban
Werken met een jaarplanning/ jaarplan
Eigen ervaringen maken onlosmakelijk deel van uit de cursus.

Kosten
De kosten voor de centraal georganiseerde cursus, inclusief cursusmateriaal, locatie en lunch/ broodjes. Reiskosten zijn voor eigen rekening:
€ 130,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak en € 250,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden. Aantal cursisten: minimaal 6 maximaal 12.

Kosten cursus (2 dagdelen) op locatie
€ 650,00 plus reiskosten (0,30 per km vanuit Houten) cursusleider voor bij Vraagraak aangesloten cliëntenraden en € 800,00 plus reiskosten (€ 0,30 per km vanuit Houten) cursusleider voor niet aangesloten cliëntenraden. De organisatie zorgt voor vergaderruimte/ koffie en thee en benodigde audiovisuele apparatuur zoals een beamer. Aantal cursisten minimaal 6 maximaal 15.

Cursusleider: Dorien Kloosterman of Han Mennen.