Workshop 1: Cliëntenraad en vernieuwde Wmcz

Cliëntenraden en familieverenigingen moeten kunnen meepraten én meebeslissen over wat mensen in zorginstellingen nodig hebben om hun eigen leven te leiden. De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De wet zegt bijvoorbeeld dat iedere instelling verplicht is een cliëntenraad te hebben.

Doelstelling:
Tijdens deze bijeenkomst wordt u/word je  geïnformeerd over de nieuwe Wmcz. We geven informatie over de verschillen tussen de huidige en de nieuwe Wmcz. Ook staan we stil bij de wijze waarop de cliëntenraad/ verwantenraad hierover het gesprek met de bestuurder aan zou kunnen gaan en de gevolgen voor de werkzaamheden van de (centrale) clientenraad.

Doelgroep:
Leden van (centrale) cliëntenraden van gehandicaptenorganisaties. Ambtelijke secretarissen of ondersteuners van cliëntenraden en familieraadsleden.

Aantal dagdelen: 1 dagdeel

Centraal en/of op locatie
Op verzoek kan de workshop op locatie worden gegeven. Data en tijdstippen worden in afstemming met trainer vastgesteld.

Inhoud workshop

  • Nieuwe Wmcz; wat betekent dat?
  • Huidige stavaza behandeling wetsvoorstel
  • Verschil tussen huidige en nieuwe Wmcz
  • Rol landelijke commissie Vertrouwenslieden
  • Wat betekent de nieuwe wet voor cliëntenraden?
  • Hoe kan de cliënten/verwantenraad zich voorbereiden op de invoering van de nieuwe wet?
  • Informeren achterban over invoering Wzd

Kosten workshop:
€ 130,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak en € 250,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden. Kosten zijn inclusief cursusmateriaal. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Na aanmelding ontvangt u bericht over de wijze waarop u de workshop(s) kunt betalen.

Aantal cursisten:
 minimaal 6 maximaal 15 deelenemers

Cursusleider:  Dorien Kloosterman of Han Mennen

Kijk voor ingeplande workshops op https://www.vraagraak.nu/agenda/ . Daar staat ook hoe je je kunt aanmelden.