Inkoop langdurige zorg vanaf 2024

Zorgkantoren werken aan een nieuw meerjarig inkoopbeleid. Dat doen zij om zorgaanbieders voor een langere periode duidelijkheid te geven over de gezamenlijke koers en om de inkoop van zorg nog beter te laten aansluiten op de situatie in de regio. Het nieuwe inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024 en vervangt het huidige landelijke inkoopkader dat eind 2023 afloopt.
De afgelopen weken hebben de zorgkantoren de uitgangspunten voor de landelijke visie en het regionale beleid ontwikkeld. De eerste schets van de landelijke visie en het tariefmodel wordt in januari door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met de betrokken partijen besproken. De hoofdlijnen van de presentatie aan deze partijen vindt u op de website van Zorgverkeraars Nederland via deze link

Bron: zn.nl

VraagRaak 2023

Het programma VraagRaak 2023 heeft een divers aanbod aan workshops en cursussen waar uw cliënten-, verwantenraad of familievereniging gebruik van kan maken.

Workshops worden minstens eenmaal per jaar centraal aangeboden. Ook kunnen de workshops op locatie gegeven worden. Dit geldt ook voor de cursussen die minstens twee maal per jaar centraal worden aangeboden.

Kijk ook in de agenda  voor een overzicht van de de ingeplande workshops:

  • op dinsdag 14 maart van 10.00 tot 12.00 uur uur: digitale workshop- De nieuwe Wmcz (voor naasten)
  • op dinsdag 11 april 10.00 tot 12.00 uur: digitale workshop- Contact met de achterban
  • op dinsdag 16 mei van 10.00 tot 12.00 uur; digitale workshop- De Wet zorg en dwang (voor cliënten en naasten)

Het volledige programma VraagRaak 2023 is te lezen via deze link

We geven ook workshops en cursussen op maat over een onderwerp wat bij u speelt en we geven advies en ondersteuning. Heeft u vragen naar aanleiding van het programma 2023 of wilt u een workshop of cursus volgen?
Mail naar vraagraak@kansplus.nl of bel met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak via 030-2363750 (van maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur).

Wij hopen dat u met het aanbod van VraagRaak uw rol in de (mede)zeggenschap nog beter kunt uitvoeren. Wij ontmoeten u graag in 2023.

Regiobijeenkomsten Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg

Recent is het kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg vernieuwd. Ook de naam is gewijzigd. We spreken nu over het kwaliteitskompas. Elke zorginstelling moet hieraan voldoen. De vereniging van zorgaanbieders (VGN) organiseert een aantal bijeenkomsten, als onderdeel van een Roadshow, rondom het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg om met mensen met een beperking en hun verwanten, professionals, zorgkantoren en inspectie in gesprek te gaan over het werken met het Kwaliteitskompas in de praktijk. Vanuit KansPlus wordt medewerking verleend aan deze bijeenkomsten. Ook Ieder(in) en het LSR werken mee aan de bijeenkomsten.

De vier regiobijeenkomsten zijn gepland bij vier zorgorganisaties:

  • Regio Noord: 14 februari 13.30 tot 17.00 uur bij InteraktContour in Nunspeet
  • Regio Oost: 9 maart 13.30 tot 17.00 uur bij Elver in Wehl
  • Regio Zuid: 23 maart 13.30 tot 17.00 uur bij Kempenhaege in Sterksel
  • Regio West: 5 april 13.30 tot 17.00 uur bij Gemiva-SVG in Zoeterwoude

Er is een afwisselend programma dat in het teken staat van informeren, inspireren, netwerken en activeren samengesteld, met diverse workshops waarin rondom verschillende thema’s met elkaar in gesprek of aan de slag kan worden gegaan. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Elke bijeenkomst heeft nagenoeg hetzelfde programma, dus u hoeft maar één bijeenkomst vast te leggen. We hopen op uw komst! Meer inhoudelijke informatie en de link om aan te melden vindt u op: https://www.vgn.nl/agenda/2023-02/regiobijeenkomsten-werken-met-het-kwaliteitskompas 

Wilt u meer weten over het Kwaliteitskompas, lees dan ook dit bericht.