Corona: VraagRaak is er ook nu voor u

Deze pagina wordt regelmatig aangepast. Laatste update: donderdag 13 oktober 2022

Iedereen van 12 jaar en ouder kan dit najaar een herhaalprik tegen corona halen. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden en zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact zijn als eerste aan de beurt. Zij krijgen vanaf 13 september 2022 een uitnodiging en kunnen vanaf 19 september 2022 op afspraak terecht bij de GGD. Hierna kan iedereen vanaf 12 jaar die dat wil uit voorzorg een herhaalprik krijgen. Dit kan helpen om een opleving van het coronavirus tegen te gaan. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het aanvullende advies van het OMT-Vaccinaties (OMT-V). Op basis van dit advies wordt geprikt met vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze beschermen tegen meer varianten van het coronavirus.

Volgorde vaccinatie vanaf 19 september 2022

Mensen met een hoger risico om ziek te worden en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact zijn sinds 13 september als eerste aan de beurt en ontvangen een uitnodigingsbrief.

Mensen met een hoger risico om ziek te worden zijn:

 • mensen vanaf 60 jaar;
 • mensen vanaf 12 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik;
 • bewoners van zorginstellingen;
 • mensen met het syndroom van Down.

(Bron: Rijksoverheid)

Ja dat kan, mits de instelling over een eigen medische dienst beschikt en er gekwalificeerd personeel aanwezig is dat bevoegd is om te prikken.

Voor zorginstellingen zonder medische dienst geldt: als de gegevens van de instelling al, vanuit een eerdere vaccinatieronde, bekend zijn bij de regionale GGD, zal de GGD proactief contact opnemen om een afspraak te maken voor de coronavaccinatie (op locatie van de instelling). Indien de instelling nog niet bekend is bij de GGD, meldt de instelling de cliënten aan bij de GGD. Zo staat het geformuleerd in de werkinstructies.
Instellingen mogen alle bewoners (vanaf 12 jaar) uitnodigen voor de herhaalprik tegen corona. Maar mobiele bewoners mogen ook ingaan op hun persoonlijke uitnodiging van het RIVM of de instellingsuitnodiging en zich laten vaccineren bij een GGD-locatie. Daarnaast kan in overleg met de GGD ook een groepsafspraak voor groepsvaccinatie van alle mobiele bewoners van de instelling gemaakt worden op een GGD-locatie. Hiervoor kan de instelling contact opnemen met hun vaste contactpersoon bij de regionale GGD. (bron: VGN)

Handreiking Bezoek en logeren- september 2022

Er is een vernieuwde handreiking bezoek en logeren gehandicaptenzorg voor verantwoord bezoek en logeren bij Covid-19 uitbraken. Deze is te lezen en te downloaden via Handreiking_Bezoek en logeren_september 2022

We proberen informatie zo actueel mogelijk te houden, maar het kan zijn dat bepaalde informatie niet up- to-date is.

Voor vragen of het delen van uw ervaring kunt u contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak. U kunt ons bereiken:

 • Telefonisch van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.
 • via het formulier op deze pagina
 • via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.


Actuele informatie is ook te vinden op:

 • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
 • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
 • Vragenovercorona.nl is een initiatief van GGD GHOR Nederland. Hier kan iedereen terecht die vragen heeft over corona en de eigen gezondheid.
 • de website van de rijksoverheid via deze link
 • de web site van het RIVM via deze link
 • via www.steffie.nl in makkelijk Nederlands