Workshop en cursusaanbod VraagRaak 2024

In 2024 heeft VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap, weer een divers aanbod aan workshops en cursussen, waar uw raad of vereniging gebruik van kan maken.

Workshops

 • Cliëntenraad en vernieuwde Wmcz
 • De rol van de cliëntenraad en de wet Zorg & Dwang
 • Inspraak in de vernieuwde Wmcz
 • Wat is de rol van de ambtelijk secretaris?
 • De rol van de cliëntenraad/ verwantenraad en het nieuwe kwaliteitskompas
 • Contact met de achterban
 • Doe-workshop: welke rollen heb jij?
 • Cliëntenraad en zorginkoop (Wlz)
 • Goed voorbereid het ondersteuningsplan bespreken
 • Cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen

Cursussen 

 • Nieuw in de cliënten/ verwantenraad
 • Hoe krijg jij het voor elkaar?

Meer over de workshops en cursussen
Workshops worden minstens eenmaal per jaar centraal aangeboden. De workshops kunnen op locatie gegeven worden.
Dit geldt ook voor de cursussen die minstens tweemaal per jaar centraal worden aangeboden.
Daarnaast geven we workshops en cursussen op maat over een onderwerp wat bij u speelt.
En we geven (ambtelijk) advies en ondersteuning aan cliëntenraden. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Het programma VraagRaak 2024 is hier te downloaden.

Heeft u vragen naar aanleiding van het programma 2024 of wilt u een workshop of cursus volgen?
Neem contact per email op via vraagraak@kansplus.nl. Of bel met ons Kennis- en adviescentrum via 030-23 63 750 (van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00, op maandag ook van 13.30 tot 16.30 uur).