Corona: VraagRaak is er ook nu voor voor u

Deze pagina wordt regelmatig aangepast met actuele informatie. Laatste update: maandag 28 februari

 • Kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/02/15/alles-kan-weer-open-in-3-stappen voor de geldende maatregelen
 • Advies tweede boostervaccinatie tegen COVID-19

  De commissie adviseert om de meest kwetsbare groepen uit voorzorg wel een tweede boostervaccinatie aan te bieden. Het gaat om mensen van 70 jaar en ouder, om
  bewoners van verpleeghuizen, om volwassenen met downsyndroom en om volwassenen met een ernstige immuunstoornis. Zij lopen een groter risico op ernstige
  ziekte na een besmetting en de bescherming van de booster is bij de mensen die vroeg aan de beurt waren bij de boostercampagne het meest afgenomen.

  Vanaf november 2021 wordt een eerste boostervaccinatie tegen COVID-19 aangeboden aan iedereen boven de 18 jaar. De booster zorgt ervoor dat de bescherming tegen ernstige ziekte weer toeneemt. Voor de algemene bevolking is de verwachte gezondheidswinst door een tweede boostervaccinatie gering.

  Dit advies geldt voor de korte termijn. De piek van de huidige golf lijkt bereikt, maar de commissie adviseert om alert te blijven op een onvoorzien beloop van de besmettingsgolf. Nieuwe, onvoorziene ontwikkelingen in de besmettingsgolf of de kans op ernstige infecties kunnen aanleiding zijn om het advies uit te breiden voor specifieke
  groepen onder de 70 jaar. De commissie zal daarvoor in de tweede helft van maart een weegmoment inbouwen. En daarnaast zal de commissie in een volgend advies een
  aanzet geven voor een toepassingskader voor eventuele aanvullende COVID-19-boostervaccinatie in de komende maanden.

  Zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2022/02/18/advies-tweede-boostervaccinatie-tegen-covid-19

We proberen informatie zo actueel mogelijk te houden, maar het kan zijn dat bepaalde informatie niet up- to-date is.

Voor vragen of het delen van uw ervaring kunt u contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak. U kunt ons bereiken:

 • Telefonisch van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.
 • via het formulier op deze pagina
 • via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.


Actuele informatie is ook te vinden op:

 • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
 • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
 • de website van Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor de langdurige zorg via deze link
 • de website van Naar Keuze voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders en wooninitiatieven via deze link
 • de website van Per Saldo voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
 • de website van de rijksoverheid via deze link
 • de web site van het RIVM via deze link
 • via ww.steffie.nl in makkelijk Nederlands