VraagRaak is er ook nu voor u

Deze pagina wordt regelmatig aangepast met actuele informatie. Laatste update: dinsdag 23 juni

In eerdere berichtgeving noemde we de voorbeeldbrief voor cliëntenraden. Het is belangrijk dat cliëntenraden meepraten en meebeslissen over de coronamaatregelingen die genomen worden. KansPlus/VraagRaak heeft samen het LSR een voorbeeldbrief gemaakt die u als cliënten/verwantenraad kunt gebruiken. U kunt deze hier downloaden: Voorbeeldbrief voor cliëntenraad . We zullen voor een aanpassing zorgen als dat nodig is.

We zitten nu in de fase van de versoepeling van de maatregelen. We zien dat dit nog niet overal vlot verloopt. Om daar zicht op te krijgen, hebben we een nieuwe enquête uitgezet. U kunt deze invullen via deze link: (link volgt)

We willen nadrukkelijk ook aan de mensen die tevreden zijn over hoe het nu gaat vragen de enquête in te vullen. Dat is nodig om een goed en evenwichtig beeld te krijgen. De uitkomsten van de enquête zullen worden meegenomen in het overleg met ambtenaren van VWS en op 7 juli in een bestuurlijk overleg met de minister.

Behalve het bespreken van hoe het op dit moment gaat, praten we met VWS ook over hoe we ons kunnen voorbereiden op een eventuele tweede besmettingsgolf die we volgens een aantal deskundigen in het najaar kunnen verwachten. We willen daarover vooraf afspraken maken, waarbij voor ons de volgende punten erg belangrijk zijn:

 • gerichte maatregelen op locaties/woningen waar een besmetting is, en geen algemene lockdown en bezoekverboden
 • goed overleg met cliënten en verwanten over alle maatregelen die genomen worden
 • bij de risicoafweging niet alleen kijken naar de medische risico’s, maar ook naar de sociaal-emotionele en psychische risico’s als gevolg van preventiemaatregelen.

KansPlus heeft in samenwerking met het LSR en Ieder(in) speciaal voor verwanten een overzichtelijke handreiking samengesteld. De handreiking is gebaseerd op de routekaart van de overheid en de handreikingen van de VGN.  De handreiking is er ook in een eenvoudig Nederlands versie. Beiden kunt u op onze website vinden bij  https://www.kansplus.nl/corona-kansplus-is-er-ook-nu-voor-u/ en onderliggende pagina’s.

Woensdag 24 juni is er van 20.00 – 21.00 uur weer de gelegenheid om deel te nemen aan een video-bijeenkomst. Als u vragen heeft of anderszins mee wilt praten, bent u van harte welkom.

Voor de video-bijeenkomst logt u in op  https://meet.jit.si/kansplus .
Als u vooraf wilt kijken hoe het werkt, kunt u hier een instructie filmpje zien op https://youtu.be/oqhOLCIA5uU. Lukt het niet om in te loggen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met 06-55161136.

Tot en met 3 juli is het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak extra bereikbaar. U kunt ons bereiken:

 • Telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.
 • via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.

Actuele informatie is ook te vinden op:

 • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
 • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
 • de website van de SVB voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
 • de website van Naar Keuze voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders en wooninitiatieven via deze link
 • de website van Per Saldo voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
 • de website van Naar Keuze voor informatie over corona en PGB
 • de website van de rijksoverheid via deze link.
 • via ww.steffie.nl in makkelijk nederlands