VraagRaak is er ook nu voor u

Deze pagina wordt regelmatig aangepast met actuele informatie. Laatste update: dinsdag 19 mei

Er is veel gebeurd de afgelopen week. Na de aangenomen motie dat de minister moet komen met plannen voor de gehandicaptenzorg is veel in gang gezet.

Belangrijke ontwikkeling is het besluit van het kabinet dat dinsdagavond bekend is gemaakt dat er voor de gehandicaptenzorg een routekaart is vastgesteld. Deze gaat in de richting van normalisering van de contacten tussen cliënten en verwanten, uiteraard nog wel met in achtneming van belangrijke veiligheidsrichtlijnen. Om uitwerking te geven aan de routekaart is door de VGN (de koepelorganisatie van de zorginstellingen) in nauwe samenspraak een handreiking geschreven voor de aanpassing van de bezoekregelingen en een handreiking voor hervatting van de dagbesteding. Deze samenspraak was niet altijd eenvoudig, maar uiteindelijk zijn er handreikingen gekomen waar we ons goed in kunnen vinden.

De routekaart, en de teksten van de handreikingen, zullen we via onze website publiceren zodra ze openbaar beschikbaar worden gesteld.

Belangrijk bij de routekaart is dat de data die genoemd worden gezien moeten worden als uiterste data voor de verschillende stappen. Dat betekent dat als het eerder kan, bijvoorbeeld als geen bijzondere voorzieningen getroffen hoeven te worden, het ook eerder zou kunnen.

We hebben er bij het schrijven van de handreikingen nadrukkelijk voor gepleit dat, binnen kaders die gesteld worden door het management van de instellingen, de afspraken over de uitwerking van de afspraken op woningniveau zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënten/verwanten gemaakt worden. Dat heeft twee kanten. De ene kant is uiteraard dat we vinden dat cliënten/verwanten mee moeten kunnen beslissen over wat voor het dagelijks welzijn van belang is. De tweede kant is dat het ook gaat om het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hele groep. Het kan zijn dat voor sommige bewoners nog wat meer bescherming nodig is dan voor anderen. Het is mooi als verwanten samen met het maken van de afspraken daar rekening mee houden.

Aanbieders houden de vrijheid om zelf te beslissen hoe ze er binnen de organisatie mee omgaan. Het blijft daarom belangrijk om cliëntenraden te stimuleren om zelf initiatief te nemen om ongevraagd advies uit te brengen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het Kennis -en adviescentrum of een mail sturen naar vraagraak@kansplus.nl

Op woensdag 20 mei is er van 20.00 – 21.00 uur weer de gelegenheid om deel te nemen aan een video-bijeenkomst. Als u vragen heeft of anderszins mee wilt praten, bent u van harte welkom.

Voor de video-bijeenkomst logt u in op  https://meet.jit.si/kansplus .
Als u vooraf wilt kijken hoe het werkt, kunt u hier een instructie filmpje zien op https://youtu.be/oqhOLCIA5uU. Lukt het niet om in te loggen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met 06-55161136.

De komende tijd blijft het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak extra bereikbaar. U kunt ons bereiken:

  • Telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750. Uitgezonderd feestdagen en 22 mei.
  • via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.

Bezoekregeling gehandicaptenzorg
De VGN (Vereniging Gehandicaptensector Nederland) heeft een bezoekregeling gehandicaptensector gepubliceerd. De regeling is bedoeld voor zorgorganisaties zodat er een zo eenduidig beleid kan worden gevoerd. De regeling gaat uit van het principe Nee, tenzij noodzakelijk…. U kunt de regeling hier lezen. Op 29 april is de regeling aangepast. Dit geactualiseerde afwegingskader kunt u lezen via deze link.

De rijksoverheid heeft in samenwerking met LFB en Buro Opaal een brochure gemaakt in begrijpelijke taal over de bezoekregeling in de gehandicaptenzorg tijdens de coronacrisis. De brochure is hier te downloaden.

Actuele informatie is ook te vinden op:

  • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
  • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
  • de website van de SVB voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
  • de website van Per Saldo voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
  • de website van Naar Keuze voor informatie over corona en PGB
  • de website van de rijksoverheid via deze link.
  • via ww.steffie.nl in makkelijk nederlands

Wij wensen iedereen veel sterkte in deze onzekere tijd!!