IGJ gaat infectiepreventie in gehandicaptenzorg controleren

Bronnen: SkipRdaily, Klik en IGJ

In de maanden september en oktober gaat de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) onaangekondigd langs bij grote zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Doel is om te kijken hoe het gesteld is met de infectiepreventie. Belangrijk, want de resistentie voor beschikbare antibiotica neemt toe, en dat kan een serieuze bedreiging vormen voor kwetsbare cliënten.

Met het toezicht wil de inspectie de aandacht voor goede infectiepreventie verder stimuleren. Het toezicht is een vervolg op het toezicht van de inspectie uit 2020 bij kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

Tijdens de bezoeken maakt de inspectie een ronde door een instelling om de naleving van de infectiepreventie te toetsen. Waar mogelijk spreekt de inspectie tijdens zo’n bezoek met zorgverleners, huishoudelijk medewerkers, management, cliënten en medewerkers die infectiepreventie in hun portefeuille hebben.

De laatste jaren zijn er extra inspanningen geweest om de infectiepreventie verder te verbeteren. Het blijft vooral een kwestie van gedrag en het op de agenda houden van het onderwerp, ook in de situatie waarin de dreiging minder groot lijkt. Daarom is het nodig hier continu aandacht voor te vragen. Om de uitbraak van infectieziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook om erop voorbereid te zijn als het toch gebeurt.

De inspectie gebruikt voor dit toezicht het toetsingskader infectiepreventie. Dit kader is in 2020 voorgelegd aan koepelorganisaties in de gehandicaptenzorg en aan het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid van het RIVM.

https://www.igj.nl/publicaties/toetsingskaders/2022/09/06/toetsingskader-infectiepreventie-gehandicaptenzorg-2022

Een belangrijk onderwerp,  ook voor cliënten- en verwantenraden. Naasten en/of verwanten ontbreken in de opsomming van de Inspectie. KansPlus vindt dat ook zij belangrijk zijn om mee te  te nemen. Ook voor naasten en verwanten is het belangrijk te weten wat belangrijk is voor een goede infectiepreventie.