VraagRaak start in juni met digitale workshops

Nu het voor de langere niet mogelijk is om het VraagRaak cursusaanbod aan te bieden zoals u van ons gewend bent, gaan we vanaf juni digitale workshops geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor cliëntenraden.

De wettelijke medezeggenschap (vanuit de Wmcz -Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen-) komt op dit moment wellicht enigszins in de verdrukking. Normaal gesproken zou u advies gevraagd zijn over het coronabeleid. Het is immers een voor cliënten geldende regeling (waarover de raad verzwaard adviesrecht heeft). Het gaat om een belangrijk onderwerp in het kader van kwaliteit en veiligheid.

Omdat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelllingen 2018  (Wmcz2018) op 1 juli van kracht wordt is het belangrijk om op de hoogte te zijn van veranderingen die er zijn ten op zichte van de wet zoals deze nu geldt.
Verder is contact met achterban en de betekenis van de Wet zorg en dwang in deze coronatijd erg belangrijk.

Daarom biedt VraagRaak de volgende trainingen aan:

  • op 10 juni  van 10.00 uur tot 12.30 uur een workshop voor verwanten over de nieuwe Wmcz
  • op 15 juni van 10.00 uur tot 12.30 uur een workshop over contact met de achterban tijdens de coronacrisis
  • op 16 juni van 14.30 uur tot 16.00 uur een workshop over cliëntenraden en de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd)

Meer informatie o.a. over hoe u zich kunt aanmelden, vindt u via deze link: https://www.vraagraak.nu/agenda/