Cliëntenraden gehandicaptenzorg bespreek bezoekregeling

In deze Corona tijd worden allerlei maatregelen genomen om het leven zo veilig mogelijk te maken. Dit geldt ook voor mensen die in zorginstellingen wonen en voor mensen die gebruik maken van de diensten van een zorginstelling.
Ook in de gehandicaptenzorg worden mensen getroffen door het coronavirus. Het welzijn van cliënten, zorgverleners, vrijwilligers, verwanten en andere dierbaren komt op de eerste plaats.
Wij hopen dat het goed met u gaat: met u als cliëntenraad en met uw ondersteuner. En dat u elkaar ondanks alle maatregelen in deze uitzonderlijke omstandigheden tot steun kunt zijn.

De wettelijke medezeggenschap (vanuit de Wmcz -Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen-) komt wellicht enigszins in de verdrukking. Normaal gesproken zou u advies gevraagd zijn over het coronabeleid. Het is immers een voor cliënten geldende regeling (waarover de raad verzwaard adviesrecht heeft). Het gaat om een belangrijk onderwerp in het kader van kwaliteit en veiligheid. Maar doordat we overvallen zijn door het virus, het overheidsbeleid en de overheidsmaatregelen heeft uw Raad van Bestuur of directie snel moeten handelen. Zij is immers verantwoordelijk voor de veiligheid van cliënten, zorgverleners en dierbaren die op bezoek komen en voor het goed uitvoeren van de maatregelen.

De eerste bezoekregeling is door de VGN afgestemd met KansPlus, LSR, Ieder(in) en ging uit van een ‘Nee-tenzij’. Geen bezoek, tenzij er goede redenen zijn om bezoek op een veilige manier te laten plaats vinden. Bijvoorbeeld als het voor het welzijn van een cliënt erg belangrijk is om contact met de familie te hebben. Ook zou het mogelijk moeten zijn om mensen met een gezonde lichamelijke conditie meer vrijheid te geven.

Helaas moeten we constateren dat een beperkt aantal zorgaanbieders gebruik maken van de ‘Tenzij’ mogelijkheid en dat er voor de gehele instelling een algeheel bezoekverbod geldt. Aan de andere kant zien we ook zorginstellingen zijn die wel per locatie (woning) kijken naar welke risico’s de bewoners lopen. Zij stellen per woning vast op welke manier bezoek of contact plaats kan vinden. Het kan dus wel.

Inmiddels is op 29 april 2020 de bezoekregeling geactualiseerd. Het blijft echter een ‘Nee-tenzij’ met meer nadruk op tenzij. Dit betreuren wij. Wij hebben aangegeven met de VGN toe te willen werken naar een ‘Ja, tenzij’. De gesprekken hierover starten zo spoedig mogelijk op.

Cliëntenraden kunnen in de keuzes die een zorginstelling maakt een belangrijke rol spelen. We willen u oproepen om deze rol te pakken. Als raad kunt u ongevraagd advies geven over besluiten die de bestuurder neemt over het bezoekbeleid. We willen u daarbij graag advies geven.

In een gezamenlijke brief hebben het LSR en KansPlus/VraagRaak cliëntenraden opgeroepen de bezoekregeling te bespreken.

Ook op www.meepraten.net, een gezamenlijke website, vindt u meer informatie.

Brief cliëntenradeninzake bezoekregeling
Geactualiseerd afwegingskader Nee tenzij bezoekregeling, versie 29 april 2020