Geactualiseerd afwegingskader bezoekregeling gehandicaptenzorg

Op 29 april is een geactualiseerd afwegingskader van de bezoekregeling verschenen. Dit dient als advies aan zorginstellingen. Het Nee, tenzij is aangepast in ‘Nee, tenzij (stap voor stap) bezoekregeling’.

Het is een aanpassing van het advies van eind maart toen de adviesbezoekregeling gehandicaptenzorg  is gemaakt. Daarin staat een advies aan zorginstellingen hoe je met bezoek kunt omgaan. Belangrijk daarin is het ‘Nee, tenzij beleid ‘. De rijksoverheid heeft in samenwerking met LFB en Buro Opaal een brochure gemaakt in begrijpelijke taal over de bezoekregeling. De brochure is hier te downloaden.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft afgewogen wat de mogelijkheden zijn om in stappen de ruimte te benutten die er is om af te schalen. De landelijke maatregelen van 21 april laten zien dat er mondjesmaat verruiming plaatsvindt. Verruiming is vooral gebaseerd op de bewezen geringe risico’s bij bepaalde leeftijdsgroepen waar het gaat om besmetting, overdracht en ziektelast, waardoor die verruiming niet ten koste gaat van het beschermen van de gezondheid van kwetsbare (groepen) mensen in de samenleving.

Algemene uitgangspunten blijven:
• De algemene uitgangspunten van de overheid en de RIVM-richtlijnen zijn leidend en kaderstellend.
• Regionale corona-aanwijzingen door ROAZ, GHOR of GGD zijn leidend in de regio’s.
• Elke woning is anders qua samenstelling en qua huisvesting. De zorgaanbeider bepaalt hoe (per woning) het afwegingskader wordt toegepast.
• Als op een woning een verdenking van corona is bij een cliënt of medewerker, dan geldt er een bezoekverbod tot twee weken na het verdwijnen van de laatste besmetting.
• Communiceer in passende, eenvoudige en begrijpelijke taal en leg aan verwanten in dezelfde taal uit waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.
• Stimuleer en faciliteer digitale ontmoetingen zoveel als mogelijk. Zoals (beeld)bellen, video’s, robot met stem van een bekende, filmpjes, kaartjes, cadeaus
• De bezoekregeling is voor cliënten, hun verwanten en een team hanteerbaar.
• Bezoek is op afspraak. Zoek vooraf contact met de begeleiding of de afspraak door kan gaan (afhankelijk van de situatie op dat moment).
• De bezoekduur is gelimiteerd in tijd (1-2 uur) en aantal bezoekers (1 of 2).
• Laat zoveel als mogelijk een vaste persoon per cliënt toe.
• Bezoekers hebben geen coronaklachten, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts.
• Bezoekers houden zich aan de hygiëneregels: handen wassen en de 1.5 meter afstand.
• Bezoek vindt plaats in de eigen ruimte of buiten; bijvoorbeeld door te wandelen of verblijf in een ruimte waar geen andere mensen komen.
• Bezoekers maken geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes.
• Bezoek komt niet in de buurt van andere cliënten en blijft op 1.5 meter afstand van medewerkers en visa versa.
• Wanneer bezoek en cliënt gaan wandelen met 1.5 meter afstand, vermijd dan publieke en openbare ruimtes.

De bezoekregeling gehandicaptenzorg geeft ruimte aan zorginstellingen om persoonlijk contact tussen verwanten en cliënten mogelijk te maken. Onze ervaring is dat de regeling vaak als Nee-beleid wordt uitgevoerd. Ook nu het geactualiseerd afwegingskader geadviseerd wordt, moet er meer ruimte zijn voor maatwerk. De groep mensen die in de zorginstellingen woont is zeer divers, van jong naar oud, van gezond naar hoog risico. KansPlus/VraagRaak en Ieder(in) willen graag dat er meer op maat gekeken wordt. Zeker nu we weten dat het coronavirus voorlopig nog niet uit onze samenleving verdwenen is.

Geactualiseerd afwegingskader Nee tenzij bezoekregeling, versie 29 april 2020

Bezoekregeling VGN 2303

P1-Coronavirus-en-bezoek-in-de-gehandicaptenzorg