Inkoopbeleid zorgkantoren 2022 gepubliceerd

De zorgkantoren hebben hun  meerjarige inkoopkader voor de langdurige zorg geactualiseerd. In het kader staat hoe de zorgkantoren inkoopafspraken maken voor 2021-2023. Jaarlijks passen de zorgkantoren dit kader aan op de ontwikkelingen en uitdagingen in de langdurige zorg. Vanaf volgend jaar werken de zorgkantoren voor alle sectoren en voor alle regio’s met één richttariefpercentage van 95,8% voor de vergoeding van langdurige zorg. Zorgkantoren gaan daarbij in hun regio aanvullende afspraken maken met zorgaanbieders over de zorg en de exacte financiering daarvan. Het landelijk kader geldt voor alle zorgkantoren, behalve die van Menzis en DSW die nog een doorlopend beleid hebben.

De VGN is teleurgesteld over de aanvulling van het inkoopbeleid. Zie dit bericht.

Aanvulling 2022 Inkoopkader Langdurige zorg 2021-2023