Wat is de LCvV?

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij
meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

De LCvV wordt in stand gehouden door:
  • ActiZ organisatie van zorgondernemers
  • GGZ Nederland
  • LOC Zeggenschap in Zorg
  • LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap
  • NVZ vereniging van ziekenhuizen
  • de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
  • VraagRaak

Kijk op www.vertrouwenslieden.nl  voor meer informatie en uitspraken.