Wat is adviesrecht?

Hoe geeft de raad advies?

De raad praat mee over wat voor cliënten belangrijk is.
De spelregels staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).
Daarin staat dat de cliëntenraad advies mag geven over een aantal belangrijke onderwerpen.

Dat gaat bijvoorbeeld over:

  • Grote veranderingen in de zorg aan cliënten
  • Grote verbouwingen of verhuizingen
  • Het kiezen van een nieuwe manager

Een adviesvraag gaat zo:

  1. De zorginstelling heeft een plan: een voorgenomen besluit.
  2. De bestuurder of manager vraagt om advies aan de cliëntenraad.

In het plan moet staan waar het over gaat.
En wat de gevolgen voor de cliënten zijn.
Het plan en de adviesvraag moet duidelijk zijn, zonder moeilijke woorden.

Voor de raad is informatie over het plan belangrijk:

  • Wat gaat er veranderen en waarom?
  • Wat gaat er veranderen voor cliënten?
  • Welke andere oplossingen zijn er nog meer?

De adviesvraag en het plan moeten op tijd komen, zodat de raad het advies goed kan voorbereiden.
Dan kan de raad goed bedenken wat alle cliënten zouden willen.
En een goed advies geven namens alle cliënten.

Er zijn onderwerpen die extra belangrijk zijn voor cliënten.
Daarover heeft de cliëntenraad geen adviesrecht, maar instemmingsrecht.

De bestuurder of manager vraagt dan geen advies aan de cliëntenraad, maar instemming. Lees hier wat deze belangrijke onderwerpen zijn. En hoe dat werkt.