Woensdag 21 april 2021

Digitale workshop 5: Contact met de achterban tijdens de coronacrisis

Voor cliëntenraden is het contact met de achterban noodzakelijk. Juist in deze tijd rondom de coronacrisis is het belangrijk contact te hebben/ houden met uw achterban. In deze workshop gaan we in op mogelijkheden om het contact met de achterban te verstevigen. Na afloop van de workshop kent u  de rechten, bevoegdheden en plichten van de cliënten/ verwantenraad volgens relevante wetgeving. Wij gaan daarin ook in op datgene wat de nieuwe Wmcz aangeeft over het contact met de achterban, het enquêterecht en andere mogelijkheden.

Wanneer
woensdag 12 april 2021 van 13.30 tot 15.30 uur

Waar
Digitaal, dus aan uw eigen bureau of keukentafel. U ontvangt  een link waarmee u kunt inloggen op 12 april 2021.

Cursusleider 
Dorien Kloosterman, senior beleidsmedewerker KansPlus/VraagRaak.

Aantal cursisten
minimaal 6 maximaal 15 deelnemers

Kosten
€ 35,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak en € 60,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden. Kosten zijn inclusief cursusmateriaal.  Na aanmelding ontvangt u bericht over de wijze waarop u de workshop(s) kunt betalen.

Aanmelden
maximaal 1 week voordat de workshop plaats vindt  via Aanmeldformulier.

 

Bevestiging
U ontvangt (ongeveer een week van te voren) een bevestiging en u ontvangt 2 dagen van te voren een link waarmee u kunt inloggen op 12 april 2021