Dinsdag 9 april 2024

Digitale workshop 5: Contact met de achterban

Voor cliëntenraden is het contact met de achterban noodzakelijk.  In deze workshop gaan we in op mogelijkheden om het contact met de achterban te verstevigen. Na afloop van de workshop kent u de rechten, bevoegdheden en plichten van de cliënten-/verwantenraad volgens relevante wetgeving. Wij gaan daarin ook in op datgene wat de nieuwe Wmcz aangeeft over het contact met de achterban, het enquêterecht en andere mogelijkheden.

Wanneer
dinsdag 9 april 2024 van 14.00 tot 16.00 uur

Waar
Digitaal, dus aan uw eigen bureau of keukentafel. U ontvangt  een link waarmee u kunt inloggen op 9 april 2024.

Cursusleider 
Dorien Kloosterman, senior beleidsmedewerker KansPlus/VraagRaak.

Aantal cursisten
minimaal 6 maximaal 15 deelnemers

Kosten
€ 60,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak en familieverenigingen die lid zijn van KansPlus en € 100,00 per deelnemer voor niet bij VraagRaak aangesloten cliëntenraden en familieverenigingen die geen lid zijn van KansPlus. Kosten zijn inclusief cursusmateriaal.  Na aanmelding ontvangt u bericht over de wijze waarop u de workshop(s) kunt betalen.

Aanmelden
maximaal 1 week voordat de workshop plaats vindt  via Aanmeldformulier.

Bevestiging
U ontvangt (ongeveer een week van te voren) een bevestiging en u ontvangt 2 dagen van te voren een link waarmee u kunt inloggen op 11 april 2022