Dinsdag 14 mei 2024

Workshop 4: De Wet zorg en dwang (voor cliënten en naasten)

Cliëntenraden en familieverenigingen moeten kunnen meepraten én meebeslissen over wat mensen in zorginstellingen nodig hebben om hun eigen leven te leiden. De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De wet zegt bijvoorbeeld dat iedere instelling verplicht is een cliëntenraad te hebben. Ook voor familieverenigingen is het belangrijk te weten wat er in de Wmcz wel en niet geregeld wordt.

Wanneer  
Dinsdag 14 mei 2024 van 10.00 tot 12.00 uur (digitaal)

Doelstelling
Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de Wet zorg en dwang.

Doelgroep
Leden van (centrale) cliëntenraden van gehandicaptenorganisaties. Ambtelijke secretarissen of ondersteuners van cliëntenraden en familieraadsleden.

Aantal dagdelen: 1 dagdeel

Inhoud workshop
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Alleen vrijwillige zorg, tenzij het niet anders kan.

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals:

  • Wanneer heb je te maken met de wet zorg en dwang?
  • Aan welke afspraken/ regels moet de zorginstelling zich houden?
  • Hoe zit het met de Jeugdwet, Wmo en zorgverzekeringswet en onvrijwillige zorg?
  • Welke regels gelden er? Als ik het niet eens ben met de zorgaanbieder; wat dan ik dan doen?
  • Wie kan mij helpen om het gesprek aan te gaan?
  • Wat is mijn rol als cliëntenraadslid in het kader van de Wzd?

Kosten
€ 60,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak en € 100,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden. Kosten zijn inclusief cursusmateriaal. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Na aanmelding ontvangt u bericht over de wijze waarop u de workshop(s) kunt betalen.

Aantal cursisten: minimaal 6 maximaal 15 deelnemers

Cursusleider: Dorien Kloosterman of Han Mennen

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VraagRaak. Aanmelden kan tot maximaal 1 week voordat de workshop plaats vindt  via  aanmeldformulier

Bevestiging
Een week voordat de workshop plaats vindt ontvangt u een bevestiging met  de informatie over betaling en link om in te loggen.