Woensdag 21 februari 2024

Workshop 1: De nieuwe Wmcz2018 (voor cliënten)

Cliëntenraden en familieverenigingen moeten kunnen meepraten én meebeslissen over wat mensen in zorginstellingen nodig hebben om hun eigen leven te leiden. De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De wet zegt bijvoorbeeld dat iedere instelling verplicht is een cliëntenraad te hebben. Ook voor familieverenigingen is het belangrijk te weten wat er in de Wmcz wel en niet geregeld wordt.

Wanneer  
Woensdag 21 februari  2024 van 10.00 tot 12.00 uur.

Waar
Vanwege de huidige coronamaatregelen zal deze workshop digitaal gegeven worden.

Doelstelling
Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd over de nieuwe Wmcz. We geven informatie over de verschillen tussen de huidige en de vorige Wmcz. Ook staan we stil bij de wijze waarop de cliëntenraad/ verwantenraad hierover het gesprek met de bestuurder aan zou kunnen gaan en de gevolgen voor de werkzaamheden van de (centrale) cliëntenraad.

Doelgroep
Leden van (centrale) cliëntenraden van gehandicaptenorganisaties. Ambtelijke secretarissen of ondersteuners van cliëntenraden en familieraadsleden. Deze workshop is speciaal voor cliënten.

Inhoud workshop
Nieuwe Wmcz; wat betekent dat?
Verschil tussen huidige en vorige Wmcz
Rol Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden
Wat betekent de nieuwe wet voor cliëntenraden?
Informeren achterban over de wet zorg en dwang (Wzd)

Kosten workshop digitaal:
€ 60,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak en familieverenigingen die lid zijn van KansPlus en € 100,00 per deelnemer voor niet bij VraagRaak aangesloten cliëntenraden en familieverenigingen die geen lid zijn van KansPlus. Kosten zijn inclusief cursusmateriaal. Na aanmelding ontvang je bericht over de wijze waarop je de workshop kunt betalen.

Aantal cursisten: minimaal 6 maximaal 15 deelnemers

Cursusleider: Dorien Kloosterman of Han Mennen

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kun je contact opnemen met VraagRaak via vraagraak@kansplus.nl . Aanmelden kan tot maximaal 1 week voordat de workshop plaatsvindt  via  https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vraagraak2024

Bevestiging
Een week voordat de workshop plaatsvindt ontvang je een bevestiging met de informatie over betaling en een link voor deelname.