Donderdag 12 maart 2020

Workshop 1: De nieuwe Wmcz2018 (voor cliënten)

Cliëntenraden en familieverenigingen moeten kunnen meepraten én meebeslissen over wat mensen in zorginstellingen nodig hebben om hun eigen leven te leiden. De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De wet zegt bijvoorbeeld dat iedere instelling verplicht is een cliëntenraad te hebben. Ook voor familieverenigingen is het belangrijk te weten wat er in de Wmcz wel en niet geregeld wordt.

Wanneer  
Donderdag 12 maart 2020 van 11.00 tot 14.00 uur (inclusief lunch)

Waar
Regio Zuid Nederland, plaats in omgeving Vught

Doelstelling
Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd over de wijzigingen die op stapel staan m.b.t. de nieuwe Wmcz. Ook staan we stil bij de wijze waarop de cliëntenraad/ verwantenraad hierover het gesprek met de bestuurder aan zou kunnen gaan en de gevolgen voor uw werkzaamheden überhaupt. Natuurlijk krijg je ook informatie over de nieuwe handreiking, die speciaal voor cliënten is gemaakt.

Doelgroep
Leden van (centrale) cliëntenraden van gehandicaptenorganisaties. Ambtelijke secretarissen of ondersteuners van cliëntenraden en familieraadsleden. Deze workshop is speciaal voor cliënten.

Aantal dagdelen: 1 dagdeel

Inhoud workshop
Nieuwe Wmcz; wat betekent dat?
Huidige stavaza behandeling wetsvoorstel
Verschil tussen huidige en nieuwe Wmcz
Wat betekent de nieuwe wet voor cliëntenraden?
Hoe kan de cliënten/verwantenraad zich voorbereiden op de invoering van de nieuwe wet?
Informeren achterban over invoering Wzd

Kosten
€ 100,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak en € 200,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden. Kosten zijn inclusief cursusmateriaal. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Na aanmelding ontvang je bericht over de wijze waarop u de workshop(s) kunt betalen.

Aantal cursisten: minimaal 6 maximaal 15 deelenemers

Cursusleider: Dorien Kloosterman of Han Mennen

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kun je contact opnemen met VraagRaak. Aanmelden kan tot maximaal 1 week voordat de workshop plaats vindt  via  https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vraagraak2020

Bevestiging
Een week voordat de workshop plaats vindt ontvangt u een bevestiging met  de informatie over betaling, het locatie adres en routebeschrijving.