Woensdag 17 juni 2020

Digitale workshop 4: Cliëntenraad en de nieuwe Wet zorg & dwang (Wzd)

Vanaf 2020 vervangt de wet Zorg & Dwang (Wzd) de huidige BOPZ. Bovendien wordt de doelgroep voor wie deze wet van toepassing kan zijn, flink uitgebreid. De nieuwe Wzd is van toepassing op alle mensen met een Wlz indicatie en kinderen en volwassenen die gebruik maken van de Jeugdwet en Wmo en bij wie een arts heeft vastgesteld dat sprake is van een verstandelijke beperking. De invoering van deze wet heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden van de cliëntenraad en verwantenraad.

Wanneer:  
Woensdag 17 juni 2020 van 14.00 tot 16.00 uur

Waar:
Digitaal (dus gewoon aan uw eigen bureau of keukentafel) U ontvangt begin juni een link waarmee u kunt inloggen op 17 juni 2020

Cursusleider:
Dorien Kloosterman, senior beleidsmedewerker KansPlus/VraagRaak

Aantal cursisten:  
minimaal 6 maximaal 12 deelnemers

Kosten:
€ 20,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak en € 40,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden. Kosten zijn inclusief cursusmateriaal. Na aanmelding ontvangt u bericht over de wijze waarop u de workshop(s) kunt betalen.

Aanmelden:
maximaal 1 week voordat de workshop plaats vindt  via  Aanmeldformulier


Bevestiging
U ontvangt half  juni een bevestiging en een link waarmee u kunt inloggen op 17 juni 2020