Dinsdag 4 februari 2020

Workshop 4: Cliëntenraad en de nieuwe Wet zorg & dwang (Wzd)

Vanaf 2020 vervangt de wet Zorg & Dwang (Wzd) de huidige BOPZ. Bovendien wordt de doelgroep voor wie deze wet van toepassing kan zijn, flink uitgebreid. De nieuwe Wzd is van toepassing op alle mensen met een Wlz indicatie en kinderen en volwassenen die gebruik maken van de Jeugdwet en Wmo en bij wie een arts heeft vastgesteld dat sprake is van een verstandelijke beperking. De invoering van deze wet heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden van de cliëntenraad en verwantenraad.

Wanneer:  
Dinsdag 4 februari 2020 van 10.30 tot 14.00 uur (inclusief lunch)

Waar:
bij KansPlus/VraagRaak, De Molen 83 in Houten

Cursusleider:
Dorien Kloosterman, senior beleidsmedewerker KansPlus/VraagRaak

Aantal cursisten:  
minimaal 6 maximaal 15 deelnemers

Kosten:
€ 100,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak en € 200,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden. Kosten zijn inclusief cursusmateriaal, locatie en lunch/ broodjes. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Na aanmelding ontvangt u bericht over de wijze waarop u de workshop(s) kunt betalen.

Aanmelden:
maximaal 1 week voordat de workshop plaats vindt  via  https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vraagraak2020