Woensdag 26 mei 2021

Digitale workshop 4: Cliëntenraad en de nieuwe Wet zorg & dwang (Wzd)

Sinds 2020 heeft de wet Zorg & Dwang (Wzd) de BOPZ vervangen. Bovendien is de doelgroep voor wie deze wet van toepassing kan zijn, flink uitgebreid. De nieuwe Wzd is van toepassing op alle mensen met een Wlz indicatie en kinderen en volwassenen die gebruik maken van de Jeugdwet en Wmo en bij wie een arts heeft vastgesteld dat sprake is van een verstandelijke beperking. De invoering van deze wet heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden van de cliëntenraad en verwantenraad.

Wanneer:  
Woensdag 26 mei 2021 van 14.00 tot 16.00 uur.

Waar:
Digitaal (dus gewoon aan uw eigen bureau of keukentafel) U ontvangt een paar dagen van te voren een link waarmee u kunt inloggen op 26 mei.

Cursusleider:
Dorien Kloosterman, senior beleidsmedewerker KansPlus/VraagRaak.

Aantal cursisten:  
minimaal 6 maximaal 12 deelnemers.

Kosten:
€ 35,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak en € 60,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden. Kosten zijn inclusief cursusmateriaal. Na aanmelding ontvangt u bericht over de wijze waarop u de workshop(s) kunt betalen.

Aanmelden:
maximaal 1 week voordat de workshop plaats vindt  via  Aanmeldformulier.


Bevestiging
U ontvangt half  mei een bevestiging en een link waarmee u kunt inloggen op 26 mei 2021