Dinsdag 12 maart 2024

Digitale workshop 1: De nieuwe Wmcz (voor naasten)

Cliëntenraden en familieverenigingen moeten kunnen meepraten én meebeslissen over wat mensen in zorginstellingen nodig hebben om hun eigen leven te leiden. De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De wet zegt bijvoorbeeld dat iedere instelling verplicht is een cliëntenraad te hebben. Ook voor familieverenigingen is het belangrijk te weten wat er in de Wmcz wel en niet geregeld wordt.

Wanneer 
Dinsdag 12 maart 2024 van 10.00 tot 12.00 uur

Waar
Digitaal

Doelstelling
Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de Wmcz2018. Deze geldt sinds 2020. U bent geïnformeerd over de verschillen tussen de vorige en de nieuwe Wmcz. Ook staan we stil bij de wijze waarop de cliëntenraad/ verwantenraad hierover het gesprek met de bestuurder aan zou kunnen gaan en de gevolgen voor uw werkzaamheden überhaupt. Ook staan we stil bij de medezeggenschapsregeling.

Doelgroep
Leden van (centrale) cliëntenraden van gehandicaptenorganisaties. Ambtelijke secretarissen of ondersteuners van cliëntenraden en familieraadsleden. Deze workshop is speciaal voor naasten.

Aantal dagdelen: 1 dagdeel

Inhoud workshop
Geschiedenis collectieve cliëntenparticipatie
Nieuwe Wmcz; wat betekent dat?
Verschil tussen huidige en vorige Wmcz
Rol Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden
Wat betekent de Wmcz2018 voor cliëntenraden?
Informeren achterban over de Wet zorg en dwang

Kosten
€ 60,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak en familieverenigingen die lid zijn van KansPlus en € 100,00 per deelnemer voor niet bij VraagRaak aangesloten cliëntenraden en familieverenigingen die geen lid zijn van KansPlus. Kosten zijn inclusief cursusmateriaal. Na aanmelding ontvangt u bericht over de wijze waarop u de workshop kunt betalen.

Aantal cursisten
minimaal 6 maximaal 15 deelnemers

Cursusleider
Dorien Kloosterman of Han Mennen

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VraagRaak via vraagraak@kansplus.nl. Aanmelden kan tot maximaal 1 week voordat de workshop plaatsvindt via  https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vraagraak2024

Bevestiging
Een week voordat de workshop plaatsvindt ontvangt u een bevestiging met  de informatie over betaling, het locatie adres en routebeschrijving.