Dinsdag 4 juni 2024

Digitale workshop: Nieuw in de cliëntenraad/ verwantenraad

Ziet u nog maar kort in de centrale of lokale cliënten- of verwantenraad of wilt u uw kennis weer een beetje opfrissen? Dan is deze digitale workshop speciaal voor u.

Wanneer:
Dinsdag 4 juni 2024 van 10.00 tot 12.30 uur

Voor wie:
Leden van centrale en lokale cliënten-en verwantenraden die nieuw in de cliënten/verwantenraad zijn of leden die hun kennis op willen frissen.

Waar?
Digitaal (dus gewoon aan uw eigen bureau of keukentafel).  U ontvangt begin juni een link waarmee u kunt inloggen op 19 mei 2020

Inhoud van de cursus:

 • Achtergrond Wmcz 2018
 • Taak en werkwijze van de CR
 • Actief en passief informatierecht
 • Overlegrecht
 • Medezeggenschap en participatie: ontwikkelingen in het veld
 • Het advies- en instemmingsrecht
 • De vergadercyclus van een cliëntenraad.
 • Fasen van het besluitvormingsproces.
 • De rol van voorzitter, secretaris en CR-leden.
 • De optimale voorbereiding op de overlegvergadering
 • Contact met de achterban
 • Werken met een jaarplanning/ jaarplan
 • Eigen ervaringen maken onlosmakelijk deel van uit de cursus.

Kosten:
€ 60,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij Vraagraak en € 100,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden. Na aanmelding ontvangt u bericht over de wijze waarop u de workshop(s) kunt betalen.

Aantal cursisten: minimaal 6 maximaal 12 deelnemers

Informatie en Aanmelden:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VraagRaak. Aanmelden kan tot maximaal 1 week voordat de workshop plaats vindt  via  aanmeldformulier

Bevestiging
U ontvangt een week van tevoren een bevestiging en een link waarmee u kunt inloggen.