Dinsdag 17 maart 2020

Cursus 1: Nieuw in de cliëntenraad/ verwantenraad

Ziet u nog maar kort in de centrale of lokale cliënten- of verwantenraad of wilt u uw kennis weer een beetje opfrissen? Dan is deze twee dagdelen durende cursus speciaal voor u.

Wanneer:
Dinsdag 17 maart 2020 van 10.30 tot 14.00 uur en dinsdag 31 maart 2020  van 10.30 tot 14.00 uur
(inclusief lunch)

Voor wie:
Leden van centrale en lokale cliënten-en verwantenraden die nieuw in de cliënten/verwantenraad zijn of leden die hun kennis op willen frissen.

Inhoud van de cursus:

 • Achtergrond Wmcz 2018
 • Taak en werkwijze van de CR
 • Actief en passief informatierecht
 • Overlegrecht
 • Medezeggenschap en participatie: ontwikkelingen in het veld
 • Het advies- en instemmingsrecht
 • De vergadercyclus van een cliëntenraad.
 • Fasen van het besluitvormingsproces.
 • De rol van voorzitter, secretaris en CR-leden.
 • De optimale voorbereiding op de overlegvergadering
 • Contact met de achterban
 • Werken met een jaarplanning/ jaarplan
 • Eigen ervaringen maken onlosmakelijk deel van uit de cursus.

Kosten:
€ 150,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij Vraagraak en € 300,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden.

Informatie en Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via vraagraak@kansplus.nl .