Donderdag 26 november 2020

Workshop 1: De nieuwe Wmcz2018 (voor verwanten)

Cliëntenraden en familieverenigingen moeten kunnen meepraten én meebeslissen over wat mensen in zorginstellingen nodig hebben om hun eigen leven te leiden. De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De wet zegt bijvoorbeeld dat iedere instelling verplicht is een cliëntenraad te hebben. Ook voor familieverenigingen is het belangrijk te weten wat er in de Wmcz wel en niet geregeld wordt.

Wanneer  
Donderdag 26 november 2020 van 10.00 tot 12.30 uur

Waar
Regio Zuid (Eindhoven)

Doelstelling
Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de wijzigingen die op stapel staan m.b.t. de nieuwe Wmcz. U bent geïnformeerd over de verschillen tussen de huidige en de nieuwe Wmcz. Ook staan we stil bij de wijze waarop de cliëntenraad/ verwantenraad hierover het gesprek met de bestuurder aan zou kunnen gaan en de gevolgen voor uw werkzaamheden überhaupt. Natuurlijk wordt u geïnformeerd over de meest actuele stand van zaken en krijgt u informatie over de nieuwe handreiking.

Doelgroep
Leden van (centrale) cliëntenraden van gehandicaptenorganisaties. Ambtelijke secretarissen of ondersteuners van cliëntenraden en familieraadsleden. Deze workshop is speciaal voor verwanten.

Aantal dagdelen: 1 dagdeel

Inhoud workshop
Geschiedenis collectieve cliëntenparticipatie
Nieuwe Wmcz; wat betekent dat?
Huidige stand van zaken
Verschil tussen huidige en nieuwe Wmcz
Rol landelijke commissie Vertrouwenslieden
Wat betekent de nieuwe wet voor cliëntenraden?
Informeren achterban over invoering Wzd

Kosten
€ 100,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak en € 200,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden. Kosten zijn inclusief cursusmateriaal. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Na aanmelding ontvangt u bericht over de wijze waarop u de workshop(s) kunt betalen.

Aantal cursisten: minimaal 6 maximaal 15 deelnemers

Cursusleider: Dorien Kloosterman of Han Mennen

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VraagRaak. Aanmelden kan tot maximaal 1 week voordat de workshop plaats vindt  via  https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vraagraak2020

Bevestiging
Een week voordat de workshop plaats vindt ontvangt u een bevestiging met  de informatie over betaling, het locatie adres en routebeschrijving.