Agenda

Woensdag 25 maart 2020:

Workshop 5: Contact met de achterban

Datum: 25 maart 2020 van 10.30 tot 14.00 uur in Houten
Workshop over het contact met de achterban voor leden van cliëntenraad/ verwantenraad.