Voor wie is VraagRaak?

Cliëntenraden en verwanten- en familieraden
VraagRaak is er om cliëntenraden te ondersteunen bij hun werk. Er zijn
verschillende cliëntenraden. Zo zijn er cliëntenraden met alleen cliënten.
En er zijn cliëntenraden die bestaan uit cliënten, uit
cliëntvertegenwoordigers , ook wel verwanten en/of familieraden genoemd of uit beide (gemengde raden).
Cliëntenraadsleden spreken namens anderen. Zij behartigen de belangen
van alle cliënten van de instelling.

VraagRaak is er ook voor ondersteuners en coaches. Die zorgen er voor dat
cliëntenraden hun werk kunnen doen. En dat cliënten zelf
(mede)zeggenschap krijgen en nemen. Instellingen die vragen hebben over
de invulling van (mede)zeggenschap in hun organisatie kunnen ook bij
VraagRaak terecht.

Familieverenigingen
Verenigingen van familieleden van mensen met een verstandelijke
beperking kunnen lid worden van KansPlus en gebruik maken van de
diensten van VraagRaak.