Netwerkbijeenkomsten

Vraagraak organiseert vier maal per jaar een netwerkbijeenkomst.

Doelstelling
Het doel van de netwerkbijeenkomst is opdoen van inspiratie, nieuwe
inzichten en ideeën. In een interactieve setting levert de bijeenkomst
bewustwording op over het functioneren van de eigen (lokale) cliënten- of
verwantenraad en de wijze waarop de raad ondersteund wordt. Vooral het
delen van ervaringen staat centraal, maar daarnaast worden aanwezigen ook
bijgepraat over actuele onderwerpen.

Doelgroep
Leden van centrale en/of lokale cliëntenraden en verwantenraden.
Bestuursleden van familieverenigingen. Cliëntenraadondersteuners zijn ook
van harte welkom.

Kosten
Voor bij VraagRaak aangesloten cliënten-en familieverenigingen is deelname
gratis. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

Data en plaatsen in 2019
Dinsdag 2 april 2019 van 14.00 tot 16.30 in Houten
Dinsdag 4 juni 2019 van 14.00 tot 16.30 in Vught
Woensdag 28 augustus van 14.00 tot 16.30 uur in Noord-Nederland
Woensdag 18 september van 18.00 tot 21.00 uur in West Nederland

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via dit formulier op de website en ontvangt dan een
week van te voren een bevestiging, adresgegevens en routebeschrijving.