Meepraten met VraagRaak

Vraagraak organiseert vier maal per jaar een netwerkbijeenkomst.

Doelstelling
Het doel van de netwerkbijeenkomst is opdoen van inspiratie, nieuwe
inzichten en ideeën. In een interactieve setting levert de bijeenkomst
bewustwording op over het functioneren van de eigen (lokale) cliënten- of
verwantenraad en de wijze waarop de raad ondersteund wordt. Vooral het
delen van ervaringen staat centraal, maar daarnaast worden aanwezigen ook
bijgepraat over actuele onderwerpen.

Doelgroep
Leden van centrale en/of lokale cliëntenraden en verwantenraden.
Bestuursleden van familieverenigingen. Cliëntenraadondersteuners zijn ook
van harte welkom.

Kosten
Voor bij VraagRaak aangesloten cliënten-en familieverenigingen is deelname
gratis. Reiskosten zijn voor eigen rekening.