Workshop 3: De rol van de cliëntenraad/ verwantenraad en het vernieuwend kwaliteitskader

Alle zorgaanbieders zullen voor 1 juni 2020 voor de tweede (soms derde) keer een kwaliteitsrapport moeten inleveren over de kwaliteit van zorg die is geleverd in het afgelopen jaar. Uiteraard wordt het kwaliteitsrapport ook besproken met de cliëntenraad en/of verwantenraad. Maar de cliëntenraad kan veel meer invloed hebben op het uiteindelijke kwaliteitsrapport dan alleen een bespreking met de bestuurder.

Doelstelling:
De deelnemers zijn na het volgen van de workshop

 • op de hoogte van het vernieuwend kwaliteitskader
 •  zich bewust van hun rol als cliëntenraad t.a.v. het proces rondom het kwaliteitskader, de drie bouwstenen (informatie, cliënttevredenheidsonderzoek, teamreflectie)\
 • in staat het kwaliteitsrapport met elkaar te bespreken en voor te bereiden t.b.v. het gesprek met de bestuurder\zijn geïnformeerd over bv. de checklist voor cliëntenraden, en andere hulpmiddelen voor cliëntenraden
 •  geïnspireerd en toegerust om vanuit gezamenlijk inspanningen te verrichten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De volgende vragen komen tijdens deze workshop aan de orde:

 • Welke rol heeft de cliëntenraad.
 • Hoe vul je die rol in?
 • Welke voorwaarden zijn nodig?
 • Bespreken van voorbeelden/ casus.
 • Hoe bespreek je het kwaliteitsrapport als cliëntenraad?
 • Waar let je op, maar ook hoe bereid je je voor op het gesprek met de Raad van bestuur/ bestuurder?
 • Wat is een externe visitatie?
 • Welke rol kan de cliëntenraad spelen bij een externe visitatie?
 • Ook zal gesproken worden over het kwaliteitsrapport in relatie tot het zorgkantoor en de inspectie.

Aantal dagdelen: 1

Doelgroep:
Leden van (Centrale) Cliënten en-verwantenraden van gehandicaptenorganisaties, Ambtelijke secretarissen of ondersteuners van cliëntenraden.

Centraal en/of op locatie:
Op verzoek kan de workshops op locatie worden gegeven. Datum en tijdstip worden in afstemming met inleider vastgesteld.

Kosten:

Centraal georganiseerde cursus:
Cursus, inclusief cursusmateriaal, locatie en lunch/ broodjes. Reiskosten zijn voor eigen rekening.
€ 100,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij Vraagraak en € 200,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden.

Aantal cursisten:
minimaal 6 deelnemers maximaal 12 deelnemers.

Kosten cursus op locatie:
€ 300,00 plus reiskosten (0,30 per km vanuit Houten) cursusleider voor bij Vraagraak aangesloten cliëntenraden en € 450,00 plus reiskosten (€ 0,30 per km vanuit Houten) cursusleider voor niet aangesloten cliëntenraden. De organisatie zorgt voor vergaderruimte/ koffie en thee en benodigde audiovisuele apparatuur zoals een beamer. Aantal cursisten minimaal 6 maximaal 15.

Aantal cursisten: minimaal 8 maximaal 20.

Cursusleider: Dorien Kloosterman