Woensdag 6 mei 2020

Workshop 2: Cliëntenraad en zorginkoop (Wlz) op 6 mei 2020

UPDATE:
In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is deze bijeenkomst geannuleerd. Op een later tijdstip volgt meer informatie.

Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de langdurige zorg. Het zorgkantoor koopt Wlz-zorg in namens alle inwoners in een regio. Jaarlijks maakt het zorgkantoor afspraken met zorgaanbieders over de te leveren zorg. Waar moet een zorgkantoor op letten bij het inkopen van zorg en begeleiding van goede kwaliteit? Voldoet deze zorg aan de wensen van de cliënten? Door de ervaringen en wensen van cliënten in te brengen in de zorginkoop, stimuleert de cliëntenraad verbetering van zorg en ondersteuning. Maar hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop?

Doelstelling:
Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg die wordt geleverd in de langdurige zorg.

U kent de procedure rondom de zorginkoop Wlz.
U bent geïnformeerd over de contouren van het inkoopkader.
U hebt duidelijkheid over uw rol als cliëntenraad bij het inkoopproces.
U hebt duidelijkheid over de wijze waarop u de achterban kunt betrekken bij het inkoopbeleid van het zorgkantoor.
U heeft tips en ideeën uitgewisseld over het contact met de achterban.

Doelgroep:
Leden van (Centrale) cliëntenraden van gehandicaptenorganisaties, Ambtelijke secretarissen of ondersteuners van cliëntenraden

Datum: 
Woensdag 6 mei 2020 van 10.30 tot 14.00 uur (inclusief lunch) bij KansPlus/VraagRaak in Houten.

Inhoud workshop
De volgende vragen komen tijdens deze workshop aan de orde:

Hoe bereid je je als cliëntenraad voor op zorginkoop?
Welke hulpmiddelen kun je gebruiken?
Welke onderwerpen zijn van belang en welke juist niet?
Hoe voer je het gesprek?
Hoe wordt je een gesprekspartner van het zorgkantoor?
Verwijzing naar website www.meepratenoverzorginkoop.nl

Kosten
€ 100,00 per deelnemer voor cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak en € 200,00 voor leden van niet aangesloten cliëntenraden. Kosten zijn inclusief cursusmateriaal, locatie en lunch/ broodjes. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

Aantal cursisten
minimaal 6 deelnemers maximaal 12 deelnemers.

Cursusleider
Dorien Kloosterman

Aanmelden en informatie
maximaal 1 week voordat de workshop plaats vindt  via  https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vraagraak2020

Betalen
Na aanmelding ontvangt u bericht over de wijze waarop u de workshop(s) kunt betalen.